Ukratko

Pregled projekta

ADRINET je sveobuhvatna grupa aktivnosti usmjerenih na poboljšanje zajedničkog sistema upravljanja obalnim područjima i kreiranje planova upravljanja za očuvanje biološke raznolikosti i obalnih ekosistema programskih regiona, koji imaju iste probleme u pogledu zagađenja, prevelike eksploatacije ribljih zaliha, ilegalnog ribolova, ulova izgubljenim ili napuštenim ribolovnim alatom (tj. morski otpad i zamke za ostale riblje zalihe).

Projekt se bavi morem kao (vodenim) krajolikom u kojem ribarstvo predstavlja 'ljudsku' komponentu. Iz tog razloga, ribolovci će biti uključeni u aktivnosti usmjerene na zaštitu priobalnog okruženja, učestvovanje u kampanjama čišćenja mora, u studijskim posetama i u treninzima o korišćenju inovativnih metodologija.

Pored toga, ADRINET će doprineti definisanju zajedničke strategije i zajedničkih instrumenata i dokumenata (MoU, Protokol, ERMP, Priručnik) kako bi pružio smjernice o tome kako primeniti različite koncepte ekološke i prostorne procene i planiranja u strukturi upravljanja rizikom, fokusirajući se na uticaj ribolova na životnu sredinu. Ovi instrumenti/dokumenti mogu se posmatrati kao doprinos koji bi mogao biti zanimljiv donosiocima odluka koji rade na različitim nivoima i razmjerama.

ADRINET predviđa ulaganja u tehnologije, opremanje ribarskih brodova sa RFID i GPS sistemima za mapiranje ribolovnih ruta i napuštenih, odbačenih ili izgubljenih mreža (što olakšava upravljanje istima i vađenje nakon završetka projekta), nadgledanje zagađenja mora, praćenje ulovljene ribe i sprečavanje pretjerane eksploatacije ribljih zaliha.

Konačno, ADRINET pruža usluge, naučnu podršku i vještine za profesionalce u ribolovu i za potrošače, kako bi potrošnja ribe bila sigurnija i u skladu sa EU pravilima i smjernicama. ADRINET je zamišljen i osmišljen u prekograničnom režimu. To nije samo zbog odabrane teme (okruženja) koja je po definiciji prekogranična stvar, već i zbog partnera koji su uključeni u smislu kompetencija (univerziteta) i dužnosti (organi javne uprave).

Uvod

Izazovi koje treba da riješi ADRINET

Obalne zone su najproduktivnija područja u programskim regijama, koje nude širok izbor vrijednih staništa i usluga ekosistema koji su oduvijek privlačili ljude i ljudske aktivnosti. Ali ova intenzivna koncentracija stanovništva i prekomerno iskorišćavanje prirodnih resursa vrše ogroman pritisak na naše obalne ekosisteme što dovodi do gubitka biodiverziteta, uništavanja staništa, zagađenja, kao i sukoba oko potencijalne upotrebe i problema zagušenja.

Budući da dobrobit stanovništva i ekonomska održivost mnogih preduzeća u obalnim zonama zavise od stanja životne sredine tih područja, neophodno je koristiti dugoročne alate za upravljanje, kao što je integrisano upravljanje obalnim područjem, kako bi se poboljšala zaštita resursa obalnog područja uz istovremeno povećanje efikasnosti njihove upotrebe. Integrisano upravljanje obalnim područjem obuhvata čitav ciklus prikupljanja informacija, planiranja, odlučivanja, upravljanja i nadgledanja primjene. Važno je uključiti sve zainteresovane strane iz različitih sektora kako bi se osigurala šira podrška za sprovođenje strategija upravljanja.

Koherentna primjena s pomorskim prostornim planiranjem poboljšaće planiranje i upravljanje pristupom između mora i kopna, kao što je zaštita morskog ekosistema. Morski otpad i fantomski ribolov, na primjer, predstavljaju neke od najrelevantnijih prijetnji za vodeni predio, ali s tim povezane informacije u našim morima kao i na Mediteranu ostaju ograničene, nedosljedne i fragmentirane (Cozar et al., 2015; UNEP / MAP 2015).

Nedostatak pouzdanih naučnih podataka ozbiljno ometa efikasne mjere za borbu protiv morskog otpada u regionu. U tom kontekstu je jasna potreba za tačnim, koherentnim i uporedivim naučnim podacima na Jadranskom i Jonskom moru kako bi se postavili prioriteti za djelovanje i efikasno rješavanje morskog otpada, osiguravajući na taj način održivo upravljanje i korištenje morskog i obalnog okruženja Jadransko-jonskog makroregiona.

6.000

delova ribarske opreme je opremljeno mikročipovima

3

misije čišćenja morskog dna

180

profesionalnih ribara uključeno
 • UNIVERZITET BARI - ODELJENJE ZA VETERINARSKU MEDICINU DIMEV

  UNIBA, kao vodeći partner, nadgledaće sve istraživačke aktivnosti uključene u projekat, a dijelom i dio projekta koji se odnosi na informisanje zajednica i usmjeravanje potrošnje.
 • OPŠTINA HERCEG NOVI

  Opština Herceg Novi će podržati i doprinijeti sprovođenju cjelokupnih projektnih aktivnosti, a mi smo takođe domaćin međunarodnog događaja u Crnoj Gori.
 • OPŠTINA CASTRO

  Ribari predstavljaju važan sastavni dio Castrove populacije i istorije. Castrov ribolovni sistem pokušava da se obnovi, pronalazeći nove načine za održivu eksploataciju prirodnih dobara. Ovaj proces vode neki veoma aktivni i pažljivi Sindikati i ribarska udruženja i konzorcijumi.
 • UNIVERZITET CRNE GORE - INSTITUT ZA MORSKU BIOLOGIJU

  Osnovne nadlježnosti Univerziteta Crne Gore - Institut za biologiju mora liježi u sveobuhvatnom istraživanju morskog i obalnog područja koje ima široki uticaj na zaštitu životne sredine i prevenciju tih područja. Institut ima snažne veze sa lokalnom i nacionalnom zajednicom, kroz posvećenost podizanju svesti o nauci o moru.
 • POLJOPRIVREDNI UNIVERZITET TIRANE

  Ljudski resursi dodeljeni projektu uključuju profesore, istraživače, stipendiste, tehničare koji su visoko kvalifikovani i sa visokim stručnim iskustvom na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • REGIONALNI SAVET VALONE

  Prethodno iskustvo u sprovođenju projekata sredstvima iz programa EU i drugih donatora, kroz doprinos i stručnost njegovog osoblja, kao i kroz koordinaciju lokalnih aktera i regionalnu razmenu dobrih praksi u određenim oblastima

PROJEKTNI PARTNERI

Uloge i odgovornosti

Prekogranični regioni imaju prilično slične prirodne karakteristike, kako u pogledu priobalnih tako i morskih resursa. Ovo će omogućiti nesmetanu saradnju jer će projektni timovi morati da primjenjuju metodologiju u sličnim okolnostima.

GLAVNI REZULTATI

Širok spektar rezultata

Projektne aktivnosti posvećene su boljoj i održivijoj upotrebi resursa, kako prirodnih, tako i ljudskih. Pored potencijala obalnih i pomorskih kapaciteta, angažujemo i regionalne stručnjake koji imaju iskustvo u oblasti koja pokriva ovaj projekat. Cilj je povezati ove resurse i koristiti ih u istu svrhu

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA T1.1.1

Plan upravljanja rizikom po životnu sredinu (ERMP)

Laboratorijska analiza morske vode odabranih područja biće osnova za izradu Izvještaja naučnog Koordinatora Vodećeg partnera zajedno sa stipendistima PP 4 i PP5. Ovaj Izvještaj će se koristiti za izradu Plana upravljanja rizikom po životnu sredinu koji će se koristiti za pilot akcije u VP T2 i VP T4.

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA T2.1.1

FORMIRANJE 3 Referentna Centra

Referentni centri (RC) su opremljeni javni prostori (dostupni besplatno za partnere u svakoj zemlji programa) gdje se realizuju obuke za ribolovce, usluge Help Desk-a, događaji i informativne kampanje o morskom dnu i upravljanju ribarstvom.

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA T2.2.1

Izvještaj o izgradnji ribarskih kapaciteta

Izgradnja zajednice sastoji se od: A) obuke za najmanje 40 ribara u svakom RC-u o održivom ribolovu i tehnološkom unapređenju; B) 1 Help-Desk služba za rješavanje problema i nedoumica u manjim grupnim radionicama/seminarima ili 1 na 1. C) n.3 Biće organizovane posjete za 12 ribara u zemljama Programa kako bi ribari stupili u kontakt sa kolegama i zajednicama u drugim zemljama i razmjenjivali iskustva o ribolovnom sektoru i upravljanju morskim dnom.

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA T2.6.1

Alat za zajedničko upravljanje obalskim područjem

Alat polazi od učešća ribolovaca i sastoji se od A) 1 Ankete za identifikovanje pomoću GPS-a ribolovnih ruta i mjesta na kojima bi trebalo da se nalaze fantomske mreže. B) Ankete će rezultirati sa tri mape zajednice. C) 1 Protokol o zajedničkim strategijama o zajedničkom upravljanju obalnim područjima i ribarstvu biće potpisan od strane svih partnera. D) 1 Priručnik o zajedničkom upravljanju rizicima povezanim sa zagađenjem biće uređen i objavljen. Alat je inspirisan C_FAR participativnim pristupom.

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA T4.1.1

Uklanjanje i odlaganje fantomskih mreža putem akcija AGF + Izvještaj o naučnom nadzoru

U svakoj odabranoj oblasti biće sprovedena 1 Ribolovna akcija protiv fantomskog ribolova (AGF), koja uključuje najmanje 40 ribara i 20 ribarskih plovila u svakoj od oblasti (jer je najmanje posada plovila 2 ribara). Misije su moguće zahvaljujući uključivanju i obuci ribolovaca (VP T1 i T2). Uklonjene fantomske mreže biće pravilno odložene i eventualno reciklirane. Univerziteti će obezbijediti naučno praćenje akcija AGF-a i obezbijediti Izvještaj o nadgledanju, koji će sumirati rezultate iz 3 oblasti.

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA T4.2.1

Pilot akcija: opremanje ribolovne opreme RFID mikro čipovima

6K pojedinačnih delova ribolovačke opreme/mreža i opreme za ribolov poput vrša i parangala (prosečna oprema 60 malih čamaca) biće obilježeni mikročipovima kako bi se omogućila njihova "lokalizacija" i "sljedljivost" putem RFID tehnologije (radiofrekventna identifikacija), zahvaljujući zadacima u kojima su uključeni i obučeni ribolovci u okviru VP T1 i VP T2. Mikročipovi će se ribolovcima davati besplatno, a mogu se distribuirati i onima koji nisu direktno uključeni u aktivnosti obuke.

GLAVNI REZULTAT PROJEKTA T3.1.1

Izvještaj o upravljanju zainteresovanih strana

ADRINET ima za cilj uključivanje relevantnog (min. 10 po zemlji) broja agencija, javnih preduzeća, nevladinih organizacija koje su van partnerstva na projektu. Angažovanje ovih pridošlica nije lako i treba vremena i napora u smislu sastanaka i PR aktivnosti. Svaki partner će biti uključen u ovu dugotrajnu akciju čiji je cilj pridobijanje relevantnih lokalnih aktera da potpišu projektni memorandum o razumijevanju, s krajnjom svrhom definisanja zajedničke, multilateralne i prekogranične politike za održivo korištenje ribolova i rješavanje problema fantomskog ribolova.

LJUDI

Prekogranični tim koji razvija zajednička rešenja za region

S obzirom da je program transnacionalne saradnje usmjeren na rješavanje zajedničkih izazova koji su identifikovani u regionu, zajedno djelujemo kako bismo omogućili bolje upravljanje i održivu upotrebu prirodnih i ljudskih resursa u cilju doprinosa zaštiti životne sredine u regionu.

PLAN AKTIVNOSTI

Slijedite naš put ka poboljšanju zajedničkog sistema obalnog upravljanja i stvaranju planova upravljanja za očuvanje biološke raznolikosti i obalnih ekosistema

 • A.T1.1 SAKUPLJANJE PODATAKA, ANALIZA I IZVJEŠTAVANJE

  Maj 2019.
 • D.T1.1.1 STUDIJA O NAJBOLJIM PRAKSAMA

  Januara 2019.
 • D.T1.1.2 IZVJEŠTAJI SA SASTANKA (VP T1)

  Decembar 2018.
 • D.T1.1.3 IZVEŠTAJI O LABORATORIJSKIM ANALIZAMA O USLOVIMA U MORU

  Maj 2019.
 • D.T1.1.4 PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA PO ŽIVOTNU SREDINU (ERMP)

  Maj 2019.
 • A.T2.1 FORMIRANJE I AKTIVNOSTI RC

  Mart 2020.
 • D.T2.1.1 USPOSTAVLJANJE 3 REFERENTNA CENTRA

  Jul 2018.
 • D.T2.1.2 AKTIVNOSTI OBUKE I HELP DESK

  Mart 2020.
 • D.T2.1.3 POSETE LOKACIJI

  Decembar 2018.
 • A.T2.2 ISTRAŽIVANJE I GPS MAPA

  Jun 2019.
 • D.T2.2.1 ANKETA

  Oktobar 2018.
 • D.T2.2.2 GPS MAPE ZAJEDNICE

  Jun 2019.
 • A.T2.3 PROTOKOL O ZAJEDNIČKIM STRATEGIJAMA I PRIRUČNIK

  Decembar 2019.
 • D.T2.3.1 PROTOKOL

  Decembar 2019.
 • D.T2.3.2 PRIRUČNIK

  Decembar 2019.
 • A.T3.1 UPRAVLJANJE AKTERIMA. KONCEPT I UREĐIVANJE MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU KOJE ĆE POTPISATI EKSTERNI AKTERI

  Mart 2020.
 • D.T3.1.1 MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

  Mart 2020.
 • A.T4.1 AKCIJE ČIŠĆENJA MORSKOG DNA U 3 ZEMLJE

  Decembar 2019.
 • D.T4.1.1 MISIJE ČIŠĆENJE MORSKOG DNA

  Decembar 2019.
 • A.T4.2 PILOT PROJEKAT ZA PODELU I UGRADNJU RFID MIKROČIPOVA

  Decembar 2019.
 • D.T4.2.1 PRAĆENJE RIBARSKE OPREME

  Decembar 2019.
 • A.T4.3 NAUČNI MONITORING AKCIJA ČIŠĆENJA MORSKOG DNA

  Mart 2020.
 • D.T4.3.1 NAUČNI IZVJEŠTAJI O AKCIJAMA ČIŠĆENJA MORSKOG DNA

  Jul 2019.

This website has been produced with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme. The contents of this website are the sole responsibility of Municipality of Herceg Novi and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme Authorities