Zyrat tona

Të punojmë së bashku.

Menaxhimi i integruar i bregdetit, ruajtja e peizazhit dhe reduktimi i rrezikut të privimit mjedisor janë probleme me shkallë të gjërë dhe për këtë arsye është i nevojshëm bashkëpunimi ndërkufitar. Prandaj, ADRINET synon krijimin dhe zbatimin e masave afatgjata për trajtimin e faktorëve të presionit në ekosistemin detar duke filluar nga komunitetet lokale dhe peshkatarët.

Projekti është konceptuar, dizajnuar dhe ndarë në një mënyrë bashkëpunimi ndërkufitar, duke filluar nga tema e zgjedhur e mbrojtjes së mjedisit, e cila paraqet një nga pasuritë më të mëdha të rajoneve tona.

 

Universiteti i Barit

Rr.provinciale n. Km 3

70126 VALENZANO, BARI n.a., Itali

Komuna e Kastros

Via di Mezzo,

73030 Castro LE, Italy

Komuna e Herceg Novit

Trg Maršala Tita 2
85340 Herceg Novi, Mali i Zi

 
 Instituti i Biologjisë Detare - Universiteti i Malit të Zi

Cetinjski put 2
81 000 Podgoricë, Mal i Zi 

Universiteti Bujqësor i Tiranës

Kodër Kamëz, SH1, 

Tiranë 1000, Shqipëri

Këshilli i Qarkut Vlorë

Sheshi "4 Heronjte"
9401 Vlorë, Shqiipëri

This website has been produced with the financial assistance of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme. The contents of this website are the sole responsibility of Municipality of Herceg Novi and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union and of the Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro Programme Authorities